Svoje usluge znamo da prilagodimo velikim, srednjim i malim preduzećima. Raznolikost obima usluga i specifičnost svakog pojedinačnog preduzeća kojima nudimo svoje usluge, vode nas ka temeljnom i profesionalnom obavljanju naših usluga. Poslovnim partnerima obezbeđujemo uslugu primerenu njihovoj delatnosti, načinu i obimu poslovanja.


Cena knjigovodstvenih usluga zavisi od nekoliko faktora:
Koja ste vrsta poreskog obveznika, veličini poslovanja, vašoj delatnosti poslovanja, da li ste u sistemu PDV, broju dokumenata.
Konačne cene naših usluga određuju se na osnovu vaših konkretnih zahteva i formiraju se posle razgovora sa Vama.

Računovodstvena agencija TRIO-TEAM obavlja za vas sledeće računovodstvene usluge: