Da bi ste bili uspešni u poslu, zavisi od mnogo faktora. Jedan je knjigovođa.TRIO - TEAM